Meet the Team

 Chandni Ahuja

Founder-President

Anusuya Sukhramani

Secretary

Mani Bhushan Jha

Vice President

Amarjeet Singh

Coordinator, Project Swabhimaan

Logistics Team

Harshit Kukreja

Sahil Chabra

Design Team

Rishika Ahuja

Jyoti Kukreja

Dishant Rajpal

Social Media Team

Rahul Khatri

Manoj Panjwani

Ravi Jha

IT Team

Gautam Sukhramani

Rakshak Kumar

Pawan Dewani

Saurabh Chandwani

International Student Volunteer

Mahima

Delhi Team

Gayatri

Ram

Tapas

Sagar

Siddhant

Prakash (Mayur)

Yash

Ruchika

Vijay

Dayal

Govind

Neeraj

 

Kanpur Team

Harsha Anshul Gurnani

Coordinator

Sandeep

Anjali

Ghanysham Khetarpal

Lavesh

Ghanysham Chhabra

Geetika

Priyam

Sumit

Nimit

Sunil Hemnani

Sunil Chabbra

Kalyan Team

Sita Dadlani

Coordinator

Sagar

Vishal

Dimple

Gautam

Sheetal